Sales as a service

Vi bokar möten med kunder som är redo att köpa din produkt.

Så att du kan fokuserar på att stänga fler affärer.

Hur fungerar det?

1

Definiera målgrupp

Under vårt introduktionsmöte går vi igenom vilken er målgrupp är samt vilka beslutsfattare ni vill nå ut till. Vi går igenom förutsättningarna för vårt samarbete och vilka resultat vi kan tänkas åstadkomma.
2

Kontakt med beslutsfattare

Utifrån vad vi kommit överens om under vårt inledande möte kontaktar vi relevanta beslutsfattare på de plattformar som är aktuella för ert företag.
3

Få in affärer

Du kan själv se och följa upp alla leads på vår smidiga plattform. Genom plattformen kan du sedan skicka vidare alla leads till dina säljare. Vi tar ansvar för att sortera bort irrelevanta svar från beslutsfattare så att du kan fokusera på att stänga affärer.

Leadsportalen

I vår leadsportal får du alla prospekts presenterade på ett enkelt sätt.
Du kan via leadsportalen skicka alla leads till dina säljare och följa upp samt ladda ner rapporter på hur det går för oss med försäljningen.