Hur blir man en bra säljare? Alla har inte den där naturliga säljskickligheten och hur gör man då – vad är rätt försäljningsteknik? Ofta kan det ligga en viss osäkerhet och ibland till och med en rädsla bakom till att klara av själva säljbiten – att sälja in något. Genom att känna till några bra försäljningstekniker kan du bli säkrare och tryggare i att sälja till dina kunder.

Var lyhörd och lyssna på dina kunder

Alla som är säljare vill så klart få till en försäljning och ibland kan en säljare utav olika skäl vara lite väl fokuserad på sälj, sälj, sälj. Det kan vara att personen brinner så pass mycket för sin produkt eller tjänst att denne blir så pass ivrig och istället uppfattas som en jobbig säljare. Eller så vet personen helt enkelt inte hur man bäst når sina kunder.

Det gäller att vara lyhörd och lyssna på dina kunder. Vad är det egentligen kunden frågar efter och behöver hjälp med? Skapa en dialog istället för en monolog. Ibland kan kunderna ha svårt att förklara vad det är de söker efter eller vill ha hjälp med. Försök att hitta rätt frågor för att förstå kundens behov. Detta hjälper dig med att kunna komma fram till vad de vill ha.

Ta reda på kundens problem och hur du kan lösa det

Genom att lyssna och vara lyhörd kan du förstå kundens problem. En bra säljare kan då plocka fram rätt lösning till kunden och presentera hur det löser problemet. Med rätt lösning som kunden förstår kan kunden slå till på en gång utan betänketid.

Glöm inte merförsäljningen!

Om du kan se att kunden har ett djupare behov kan du lyckas med merförsäljning. Lyssna in kunden och visa varför de behöver det du erbjuder.

Leave a Reply