Oavsett om försäljningen sker online eller offline så påverkas affären av säljarens kroppsspråk, hållning, röst och språk. Även om onlineverksamhet inte alltid innebär direktkontakt mellan säljare/kundtjänst och kund kan detta ha inverkan. Hur bra produkt eller tjänst du än har så påverkas försäljningen av vilket intryck du som säljare ger kunden.

Säljarens kroppsspråk och hållning påverkar inte bara kunden

Hur en kund uppfattar en säljare beror mycket på säljarens kroppsspråk och hållning. Det finns olika sätt att utstråla en säker eller en osäker framtoning och det påverkar kundens beslutsfattande. Men det påverkar inte bara kunden utan även säljaren själv. Om säljaren själv känner att denne utstrålar säkerhet är det mycket lättare att hitta rätt ord och formulera sig för att kunna presentera en produkt eller tjänst muntligt eller skriftligt. Genom ett säkrare kroppsspråk kan även säljaren bättre själv tro på sin produkt vilket lyser igenom i presentationen.

Något att tänka på här är att inte korsa ben eller armar och att inte ha händerna i fickorna. En bra hållning är att sträcka på sig men ändå ge ett avslappnat intryck. Ögonkontakt är också viktigt där det gäller att få kontakt med kunden utan att kunden känner sig utstuderad.

Röst och språk

En säker röst och i lagom volym tänker de flesta på i dessa sammanhang. Det som kan vara lätt att missa är att inte prata för fort vilket det lätt kan bli både vid osäkerhet men också när säljaren ivrigt vill berätta om sin produkt. Språket är så klart viktigt och inte bara att vårda språket utan också anpassa valet av ord utifrån vem kunden är.

Studera andra och öva

Studera andra i säljteamet eller på andra platser. Fundera hur du uppfattar personerna, vad ger de för intryck och varför. Öva både för dig själv och tillsammans med andra.

Leave a Reply