Lyckas med säljande texter på webbplatsen

Säljande texter behövs på din webbplats för att lyckas sälja dina produkter och tjänster. Men det räcker inte med att skriva att en produkt är bra eller fantastisk utan du behöver övertyga besökaren om varför den är bra för just denna person. Vad får kunden ut av att köpa denna produkt eller tjänst och varför ska de köpa den av dig?

Tydlighet i budskapet i en säljande text

Innan du skriver en text måste du noga ha tänkt igenom budskapet. Vad vill du förmedla och vad behöver besökaren veta?

När du skriver din säljande text behöver du ge svar på de frågor som besökarna ställer sig. Det behöver också tydligt framgå vad besökaren vinner på att köpa det du erbjuder. Tänk dig att besökaren ställer sig frågan ”Vad får jag ut av detta?”. Ofta i dessa sammanhang är det bra att tänka kring vilka problem dina produkter eller tjänster kan lösa och på vilket sätt.

Det viktigaste först

Du har inte många sekunder på dig att övertyga besökaren att fortsätta läsa på din webbsida. Första och andra meningen behöver innehålla det allra viktigaste besökaren behöver veta för att avgöra om det är intressant att läsa vidare.

Intressant huvudrubrik och underrubriker som vägleder läsaren

Huvudrubriken och alla underrubriker behöver vara intressanta för att väcka nyfikenheten hos besökaren och fånga deras uppmärksamhet. Alla rubriker ska också kunna vägleda läsaren genom texten för att få en inblick i vad varje del handlar om.

Call to Action – Uppmana till handling

Besökaren måste också veta vad de ska göra på din webbsida. Uppmana till handling, en så kallad Call to Action. Det kan vara att de ska köpa, boka, läsa mer, kontakta företaget med mera.

Korrekturläs och läs igenom

Det är viktigt med en korrekt skriven text både vad gäller stavning men även grammatik. Prova också att läsa igenom texten och tänk att du är kund.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *